Anbefalte reiseguider

Sammenlign alle hotellnettsider

Anbefalte reiseguider

Reise - tilbud reise

 

Det finnes mange nettsider som kan hjelpe deg med planlegging av neste reise. Vi har listet opp våre favoritter slik at det forhåpentligvis blir lettere å både planlegge ferien, og å reise. En guide er laget som en veiviser og kommer ofte godt med når du drar til steder for første gang. Vi har lagt vekt på nettsidens størrelse i forhold til hvor mange destinasjoner den dekker, språk, artikkelkvalitet, brukervennlighet og kredibilitet.

Beste reiseguider – topp 10

Det er vanskelig å rangere reiseguidene ettersom de fokuserer på ulike ting. I listen under har vi likevel plukket ut 10 av våre favoritter: